Maarja Eliisabet Roosalu

 

6. ja 7. oktoobril toimus TantsuRUUMis Eirik Dreyer Sellevolli kaasaegse jazz´i töötuba, mis oli laias laastus jaotatud kolmeks: kaasaegse jazz´i tehnika, impovisatsioon ja koreograafia.

 

Rääkides mõne töötoas osalejaga, kes hetkel ka ise õpetavad, tuli välja tõdemus, et ka õpetaja peab oma füüsise eest hoolt kandma ning et teiste tundides käimine pakub häid mõtteid, mida oma õpilastega jagada.

 

Ühe improvisatsiooniharjutuse käigus pakkus Eirik osalejatele kujutluspilti, millele mõelda – magav sinivaal. Kui mõni lugeja on nüüd sama segaduses kui meie, osalejad, siis sinivaalad magavad vertikaalselt meres hõljudes. Nende suurus on meile hoomamatu, kuid huvitav on mõelda, et ka nii suured loomad väsides magavad ja ei viska end selle jaoks pikali, vaid sätivad end püstisesse asendisse. Eirikut huvitas mõte, kuidas üks sinivaal hiiglaslikus ookeanis elab ja üksinda ringi ujub, otsides kaaslast. Niisiis muutusime ka meie harjutuse vältel vaalaks, kes üksi ookeani läbisid, igaüks nii, kuidas talle õige tundus.

 

Vaieldamatult tekitab esimene kord uue õpetaja töötoas lisaks põnevusele ka ärevust ja hirmu. Kunagi ei tea ju päris täpselt, mis saama hakkab. Ma arvan, et ise tegutseva tantsijana on Eirik sellest teadlik ning oma tunnis suutis ta luua keskkonna, kus kõigil oli mugav nii enda kui juhendaja liikumist uurida ja avastada.

 

Improvisatsiooni ajal olid tuled kustus – saali tuli valgus vaid nurgas oleva akna kaudu. Tantsides võis tajuda, kus teised on, kuid kes ta täpselt on, ei olnud alati lihtne aru saada. Ja polnud vahetki. Samuti tegime osa improvisatsiooniharjutustest kinnisilmi, olles ruumis vaid iseenda ja oma kehaga, oma keha kuulates ja uurides ning teise keha kuulates vaid siis, kui ta tee peale ette sattus. Pehmelt võisid kokku juhtuda kellegi teisega, kes samuti oma rada mööda liikus ning korraks tekkis ehk dialoogki, kuni kumbki jälle oma teed jätkas.

 

Lõpuks pandi tuled siiski põlema, kuid võõrastest olid saanud tuttavad. Inimeste vahele olid tekkinud sidemed, mõistmine. Me ei olnud enam üksikud vaalad, meie vahel oli meri, mis meid koos loksutas.

 

Mere motiiv tuli meiega kaasa, kui hakkasime õppima koreograafiat. Minu jaoks on alati hämmastav, kuidas ühe mõiste alla, nagu on kaasaegne jazz, mahub nii palju eriilmelist liikumist. Isegi neile, kelle jaoks on kaasaegne jazz stiilina tuttav, oli Eiriku liikumises ja tantsus palju uut. Kuid kui õpetaja sammud olid ära õpitud, andis Eirik loa igaühel enda liikumisega mängima hakata, leida erinevaid aktsente ja viise, kuidas õpitud koreograafiat omamoodi esitada. Niiviisi saab millestki üsnagi kommertslikust, nagu kaasaegne jazz seda hetkel on, midagi südame- ja hingelähedast. Igaühele enda moodi ja oma. Ma arvan, et vaatamata õpetaja liigutustele ja laulusõnadele tekib igaühel tantsimise hetkel mingi oma lugu, mida rääkida, ja seda on huvitav jälgida, kuidas sama koreograafiaga räägib igaüks oma erilist lugu.

 

 

 

T ö ö t u b a 
Susanna Leinoneni MEISTRIKLASS
24. november kell 13:00-16:15

 

Susanna Leinonen on üks silmapaistvamaid soome koreograafe. Ta on lõpetanud Turu Kunstiakadeemia ja Konservatooriumi ning Helsingi Kunsti- ja Disainiülikooli 2000. aastal tantsukunsti magistrina. Oma 2001. aastal asutatud kompaniiga on tema tantsulavastused jõudnud enam kui 25 erineva riigi tantsulavadele. Lisaks sellele on Leinonen loonud mitmeid teoseid tuntud Euroopa teatritruppide ja kompaniide jaoks, sealhulgas Rootsi Kuninglik Ballett ja Taani Tantsuteater. Leinoneni 2018. aasta lavastus “Nasty” on leidnud heakskiitu nii kriitikute kui ka publiku poolt.

 

Leinoneni liikumiskeel tugineb moderntantsu ja kaasaegse tantsu liikumise voolavusel põhinevatele tehnikatele, kuid ta kasutab ka klassikalise balleti sõnavara. Tema stiili iseloomustab väga füüsiline ning detailne liikumiskeel, täpne jalgade töö ning liikumise mitmekülgne dünaamika. Tema töid on kirjeldatud kui sürreaalseid ja sensuaalseid, pisut õõnsa ja väga kontsentreeritud atmosfääriga.

 

Meistriklassis tutvustab Susanna Leinonen oma liikumiskeele põhialuseid ning õpetab materjali oma viimastest koreograafilistest töödest, sealhulgas novembris KUMU teatrisaalis etenduvast lavastusest “Nasty”.

 

A j a k a v a :
13:00-14:30 tehnika
paus 15 min.
14:45-16:15 repertuaar

 

T ö ö t o a h i n d : 30 eur (tavahind) / 20 eur (õpilased, tudengid, ETTLi liikmed)

 

A s u k o h t : Eesti Tantsuagentuur, Hobujaama 12 II korrus
K ü s i m u s e d : tantsuruum@tantsuagentuur.ee

Susanna Leinonen Company intro video: https://vimeo.com/206749143

Susanna Leinonen Company lavastus “Nasty” KUMUs 23. ja 24.11:
https://www.piletilevi.ee/fin/liput/teater/tants/susanna-leinonen-company-nasty-59844/

 

 

Oled oodatud!
l i i k u j a l t > l i i k u j a l e

ENG
___________________________________________________________________

W o r k s h o p 
Susanna Leinonen MASTERCLASS
24th November

 

Susanna Leinonen is one of the most notable Finnish choreographers. She has graduated from the Turku Arts Academy and Conservatory and from Helsinki University of Art and Design in 2000 as a Master of Dance Arts. She started her own company in 2001 and her works have since toured in more than 25 countries. In addition she has created commissioned works for several important European ensembles, such as the Royal Swedish Ballet and Danish Dance Theatre. Leinonen’s 2018 piece “Nasty” has been a critical and commercial success.

 

Leinonen’s movement language represents a modern contemporary dance based on the flow of motion, but also uses classical ballet in her vocabulary. Her style is characterized by very physical, detailed movement language, strong articulation of feet, and variation of movement dynamic. Her works have been described as surreal and sensual, partly hollow and characterised by a very dense atmosphere.

 

In the masterclass Susanna Leinonen will introduce the fundamentals of her movement language and teach material from her most recent works, including “Nasty”.

 

S c h e d u l e :
13:00-14:30 technique class
paus 15 min.
14:45-16:15 choreography

 

P r i c e :
30 eur / 20 (discounted price for students and members of the Estonian Dance Art and Dance Education Union (ETTL)

 

L o c a t i o n : Eesti Tantsuagentuur, Hobujaama 12 II floor
Q u e s t i o n s : tantsuruum@tantsuagentuur.ee

Susanna Leinonen Company intro video: https://vimeo.com/206749143

Susanna Leinonen Company performance “Nasty” in KUMU at 23.11 & 24.11:
https://www.piletilevi.ee/fin/liput/teater/tants/susanna-leinonen-company-nasty-59844/

 

You are welcome!
from
m o v e r > m o v e r

 

 

T ö ö t u b a 

Cristina Planas Leitão “Presence in(action)”
19.-23. november 2018 kell 10-16

 

Töötoa esimeses pooles alustame süva-füüsilise soojendusega, mis põhineb David Zambrano poolt arendatud Flying Low tehnikal, ent mis on muundunud minu kunstilisest praktikast lähtuvalt pehmemaks ja ruumi mõistes keerukamaks. Algupäraselt tegeleb Flying Low tehnika tantsija ja põranda vahelise suhtega: õpitakse ja tantsitakse lihtsaid liikumiskombinatsioone, vabastades samaaegselt energiat kõikidesse keha ja ruumi suundadesse ning jõudes kehakeskme aktiveerimiseni.

 

Töötoa teises osas sukeldume minu kunstipraktikasse ja pehmetesse koreograafilistesse töödesse. Ma arutleme mõistete üle nagu afekt ja efekt, oleviku nihutamine ajas, looklev mitmetähenduslikkus, subjekt- ja objektkeha jne. Me mõtestame lahti ja töötame minu kahe viimase loometöö – FM [featuring mortuum] – 2016 aja UM [unimal] meetoditega. Mõlemad tööd on füüsiliselt nõudlikud, vaadeldes vastuhakku ja vastupanu kui tantsu olulist osa ning tegelevad teatri rolliga ühiskonnas, kus olulisel kohal on teemad nagu vägivald, kordus, autoriteet, intiimsus, püsivus ja nõudlikkus.
Võtame omaks erinevad vaatepunktid ning laseme loome-ja etendamisprotsessil muunduda erinevatel tasanditel – olgu selleks pilk/kohalolu, keha, hingamine – rakendades liikumist, teksti, füüsilist tegevust ja/või laulmist.

 

Cristina Planas Leitão on sündinud 1983. aastal Portos. Tal on tantsu ja etenduskunsti bakalaureusekraad (2006) ArtEZ’ist, Arnhemi Kunstikõrgkoolist (Hogeschool voor de Kunsten). 2007.-2012. aastani on ta teinud koostööd itaalia-hollandi koreograafi Gabriella Maiorinoga ning Dansmakers Amsterdamiga (NL), osaledes kõigis lavastustes etendaja või repetiitorina. Sellest ajast saati on ta teinud etendajana koostööd ka järgnevate kunstnikega: Isabelle Schad (DE); Flávio Rodrigues / BCN (PT): Vloeistof (NL); Catarina Miranda (PT) ning hetkel on ta ringreisil Marco da Silva Ferreira (PT) lavastusega “Brother”. Proovide assistendina on ta töötanud Hofesh Shechteriga (2012-2014) ning Gregory Maqomaga (2015, Companhia Instável). 2015. aastal valiti ta ühe kunstnikuna osalema projektis “The Porto Sessions”, mille lõi ja arendas Meg Stuart/ Damaged Goods ning Mezzannine Portos. 2011. aastal algatas ta Portos “desNORTE” (2011-2017) ning lõi projekti “Conquering the studio: a time for research” BCN ning Companhia Instávelile (PT).

 

Alates 2016. aastast teeb ta koostööd Porto Munitsipaalteatriga. Algselt töötas ta publiku kaasamise osas, ent 2018/19 hooajal on ta antud teatris toimuva Festival DDD tegevjuht.
2010. aastal oli ta üks 50-est David Zambrano poolt valitud kunstnikust, kes osales kursusel 50 days of Flying Low and Passing Through in Costa Rica, mille tulemusel on ta üks sertifikeeritud õpetajatest. Alates sellest ajast on ta mõlemaid tehnikaid õpetanud rahvusvaheliste töötubade raames.

 

Cristina põhifookus on lavastamisel. Ta on loonud ja tuuritanud koostöös Jasmina Krizaj’ga : “The very delicious piece” ja “The Very Boring Piece”. Tema loomingusse kuuluvad ka kaks soolotööd: “FM [featuring mortuum]” ja “UM [unimal]”.
Ta looming on olnud esitluses mitmetes rahvusvahelistes teatrites ja festivalidel nagu Hellerau – Europäisches Zentrum der Künsten, Dresden (DE), The Place, London (UK); Théâtre de la Ville (FR); Triskelion Arts NY (USA); I like to watch Too, Julidans Festival Amsterdam (NL); Malta Festival, Poznan (POL); Plesni Teater Ljubljana (SI); Stara Mestna Elektrarna, Ljubljana (SI); Maribor 2012 European Capital of Culture (SI); No_Body Festival (CY); Teatro Municipal do Porto (PT); Culturgest, Lisboa (PT); Teatro Aveirense (T); GUIdance Festival, Guimarães (PT); Centro Cultural de Belém, Lisboa (PT); Festival Cumplicidades, Lisboa (PT); Centro de Arte de Ovar; Cine-Teatro Louletanto, Loulé (PT); Teatro Municipal de Faro (PT) jpt.

 

T ö ö t o a h i n d : 
100 eur – soodushind (õpilased, tudengid, ETTLi liikmed), eelregistreerimine kuni 12. november 2018
140 eur – täishind, eelregistreerimine kuni 12. november 2018

 

R e g i s t r e e r i m i n ehttp://tantsuagentuur.ee/event/cristina-planas-leitao/
A s u k o h t : Eesti Tantsuagentuur, Hobujaama 12 II korrus
K ü s i m u s e d : tantsuruum@tantsuagentuur.ee

Oled oodatud!

l i i k u j a l t > l i i k u j a l e

Töötoa toimumist toetab Eesti Kultuurkapital!

 

ENG
___________________________________________________________________

W o r k s h o p >
Cristina Planas Leitão “Presence in(action)”
19th-23rd November 2018 at 10am-4pm 

 

In this workshop we will start with a deep physical warm-up based on the Flying Low technique by David Zambrano adapted to my own artistic vision, very often described as a softer and spatially complex approach. The original technique focuses on the dancers relationship with the floor by using simple movement sequences and by practicing speed and the release of energy throughout the body in order to activate the centre.

 

Afterwards we will go into the basis of my artistic practice and soft-choreographic work and we will be approaching concepts such as affect and effect, presence shifting through time, the meanders of ambiguity, a subject and an object body, etc.
We will approach the creation method of the last two pieces FM [featuring mortuum] – 2016 and UM [unimal] – 2018, both physically demanding, dealing with resistance in dance and the role of theatre in society, where themes such as violence, repetition, authority, intimacy, permanence and insistency play an important role. We will embrace multiple points of view, informing the creation and transformation of performative material on different levels of attention – the gaze/ presence, the body, the breath by means such as movement, text, physical action or song..

 

Cristina Planas Leitão, Porto (PT), 1983. Holds a BA in Dance Performance from ArtEZ – Hogeschool voor de Kunsten, Arnhem (NL), 2006. From 2007 to 2012 collaborated with Italian-Dutch based choreographer Gabriella Maiorino and Dansmakers Amsterdam (NL) participating in all her pieces as a performer or rehearsal director. Since then as collaborated as a performer for Isabelle Schad (DE); Flávio Rodrigues / BCN (PT): Vloeistof (NL); Catarina Miranda (PT) and is currently touring in Marco da Silva Ferreira’s (PT) piece Brother. As rehearsal director she has worked for Hofesh Shechter (2012-2014) and Gregory Maqoma (2015) for Companhia Instável. In 2015, she was one of the selected artists to participate in The Porto Sessions – a project drawn and developed by Meg Stuart/ Damaged Goods and Mezzannine in Porto. In 2011, in Porto, initiated “desNORTE” (2011-2017) and created the project Conquering the studio: a time for research for BCN and Companhia Instável (PT).

 

P r i c e :
100 eur – discounted price for students and members of the Estonian Dance Art and Dance Education Union (ETTL), registration until 12th November
135 eur – full price, registration until 12th November
150 eur – price from 13th November

 

R e g i s t r a t i o n : tantsuruum@tantsuagentuur.ee
L o c a t i o n : Eesti Tantsuagentuur, Hobujaama 12 II floor
Q u e s t i o n s : tantsuruum@tantsuagentuur.ee

 

You are welcome!

from
m o v e r > m o v e r

This event happens thanks to the support from Cultural Endowment of Estonia!

 

 

 

T ö ö t u b a 
Benôit Lachambre “SUHESTUVAD JA LIIKUVAD KOREOGRAAFILISED ARHITEKTUURID”
3. ja 4. november 2018 kell 11-17

 

Töötoa eesmärgiks on kombineerida teadlikkus oma kehalistest energiatest koos ruumisiseste dünaamikatega. Benoit Lachambre loob koos osalejatega somaatilisi kujutluspilte, mille abil luua liikuvaid ja tajutavaid arhitektuure.
Ta kutsub osalejaid üles vaatlema koreograafia loomist ja tekkimist, vähendades samaaegselt looja ja tantsija õpitud rollidega kaasnevat stressi. Kinesteetiliselt teadlikena ning kogukonnas jagatud žestidega töötades aitab Lachambre võimendada tajusid ja süvendada tundeseisundeid. Ta juhatab kehad avatud ja ühendatud seisundisse, mille tulemiks on ruumisisene ja sidekoe vaheline dialoog.

 

Benôit Lachambre kutsub tulevas töötoas dialoogis mõtisklema ja vastama järgmistele küsimustele:
Kuidas on võimalik ümber mõtestada etendamise / loomise tegevus, rakendades olemasoleva info vahetamist ja kollektiivsust?
Kas on võimalik olla samaaegselt vaataja, subjekti, etendaja ja edastaja rollides?
Kas empaatiline liikumine saab olla positiivse muutuse alguspunkt, kui kohtume väljakujunenud rollide piirimail / piire lammutades?

 

Benôit Lachambre on olnud rahvusvahelises tantsumaastikul tegev alates 1970-ndatest. Ta esmane inspiratsioon oli Joan Skinneri vabastustehnika, mille kinesteetiline lähenemine liikumisloomele ühes improvisatsiooniga kujunes tema koreograafilise loomingu aluseks. Ta otsustas end pühendada liikumise ja liikumise allikate uurimisele, et jõuda autentse kehatööni. Tema looming, nii loojana kui etendajana, lähtub tugevalt meelte ülitundlikusest, ning somaatika ja loomingulisuse vaheline suhe on ta praktika keskmes.

 

Lachambre asutas oma kompanii 1996. aastal. Nimi Par. B.L.eux kannab tema nimetähti ning “eux” viitab erinevatele kunstnikele, kellega ta koostööd teeb ning kes on kesksel kohal tema loomingulistes protsessides.
Benoît Lachambre näol on tegemist ühe keskseima nüüdiskunstnik-koreograaf-etendajaga. Ta on seni oma kompaniile Par B.L.eux loonud 17 lavastust, osalenud 20 erinevas teiste loojate projektides ja lisaks loonud 25 tellimustööd.

 

Oma soolos “Lifeguard”(2016) oli Benoît Lachambre eesmärgiks veelgi sügavamalt dekonstrueerida koreograafilise impulsi olemust ning luua uusi tõlgendusi ja võimalusi etendaja ja pealtvaataja suhtesse. Antud teemaga tegeles ta ka grupile loodud töös “Fluid Grounds”, mis esietendus 2018. aasta juunis TransAmériques Festivalil.

 

“Lifeguard” etendub 6., 7. ja 8. novembris Helsingis festivalil Moving in November 2018.
Saadaval on allahinnatud piletid (10eur). Oma piletisoovist kirjuta aadressil tantsuruum@tantsuagentuur.ee !
http://movinginnovember.fi/lifeguard/
https://www.facebook.com/events/2176530285969033/

 

T ö ö t o a  h i n d : 
70 eur – soodushind (õpilased, tudengid, ETTLi liikmed), eelregistreerimine kuni 26. oktoober 2018
90 eur – täishind, eelregistreerimine kuni 26. oktoober 2018
110 eur – hind kõigile alates 27.oktoober

 

R e g i s t r e e r i m i n ehttp://tantsuagentuur.ee/event/benoit-lachambre/
A s u k o h t : Eesti Tantsuagentuur, Hobujaama 12 II korrus
K ü s i m u s e d : tantsuruum@tantsuagentuur.ee

 

Enam infot:
https://www.facebook.com/parbleux/
http://www.parbleux.qc.ca
https://www.facebook.com/parbleux/
https://vimeo.com/user16839244

 

Oled oodatud!

l i i k u j a l t > l i i k u j a l e

Töötuba toimub koostöös festivaliga Moving in November 2018
Toetus: Eesti Kultuurkapital

 

ENG
___________________________________________________________________

 

W o r k s h o p >

Benoît Lachambre
INTERRELATIONAL MOBILE CHOREOGRAPHIC ARCHITECTURES 
3rd and 4th November 2018 at 11am-5pm

 

The aim of the workshop “Interrelational Mobile Choreographic Architectures” is to combine an awareness of corporal energy streams with the inter-spatial dynamics of fluids. With the participants, Benoît Lachambre focuses on the creation of somatic images and their capacity to generate moving sensorial architectures.

 

He invites participants to examine the choreographic act by simultaneously reducing the stress of the learned roles of dancers and choreographers. He is thus proposing a transformation of models. With kinaesthetic awareness, and within a community of shared gestures, Benoît Lachambre works on a deepening of perceptions and feeling. To this end, he places bodies in a state of connectivity and openness, resulting in a dialogue centered on interspacial links and connective tissues.

 

In this forum for exchanges and learning Benoît Lachambre invites participants to reflect on the following questions:

 

How can we reconsider the performative/choreographic action through an exchange and inclusion of connective phenomena?
Is it possible to be a spectator, subject, performer and transmitter all at the same time?
Can an empathetic movement be a vector for positive change and for transformations via a meeting/breaking-down of the boundaries of established roles?

 

With the aim of transmitting his knowledge and techniques, Benoît Lachambre has developed with Par B.L.eux a pedagogical program offered to schools and choreographic centres. He is thus combining his 25-year career as a choreographer-dancer with his skills and experience as a teacher. His training classes and workshops, given around the world, have earned him widespread renown.

 

Active in the dance community since the 1970s, Benoît Lachambre first learned about Releasing in 1985. This kinesthetic approach to movement and its use of improvisation became an important influence on his choreographic work. He decided to immerse himself in an exploratory approach to movement and its sources, to seek out the authenticity of movement. His work, both as a choreographer and a performer, has at its centre the hyper-awareness of the senses, and the connection between the somatic and the artistic is central to his practice.
He founded his own company in Montréal in 1996, christening it Par B.L.eux, ‘B.L.’ for his own initials and ‘eux’ for the artists he chooses to collaborate with, and who have become central to his artistic process.

 

Benoît Lachambre is one of the foremost artist-choreographer-performers of his generation. He has created 17 works for his own company since Par B.L.eux was founded, and participated in more than 20 productions by other companies, in addition to some 25 commissioned works.

With the solo, Lifeguard (2016), presented at the June Events Festival in Paris in June 2016, Benoît Lachambre seeks to further deconstruct the notion of the choreographic impulse as well as the redefinition of performer / spectator roles. He affirmed and deepened this desire in Fluid Grounds, a group work, premiered at the TransAmériques Festival in June 2018.

 

Benoît Lachambre’s “Lifeguard” will be performed during 6th, 7th and 8th November at Moving in November 2018 festival in Helsinki.
For a discounted ticket (10eur) please contact tantsuruum@tantsuagentuur.ee !

 

 

 

http://movinginnovember.fi/lifeguard/

https://www.facebook.com/events/2176530285969033/

 

P r i c e : 
70 eur – discounted price for students and members of the Estonian Dance Art and Dance Education Union (ETTL), registration until 26th October
90 eur – full price, registration until 26th October
110 eur – price from 27th October

 

R e g i s t r a t i o nhttp://tantsuagentuur.ee/event/benoit-lachambre/
L o c a t i o n : Eesti Tantsuagentuur, Hobujaama 12 II floor
Q u e s t i o n s : tantsuruum@tantsuagentuur.ee

 

More information 
https://www.facebook.com/parbleux/
http://www.parbleux.qc.ca
https://www.facebook.com/parbleux/
https://vimeo.com/user16839244

You are welcome!

from
m o v e r > m o v e r

In collaboration with festival Moving in November 2018
With financial support from Cultural Endowment of Estonia

 

 Koolitantsu meeskond otsib enda sekka tegijaid vabatahtlikke, kellega koos korraldada Eesti suurimat laste- ja noorte tantsukunstifestivali Koolitants!

 

Mõtled, kas sobid või mitte? Sa sobid igal juhul Koolitantsu meeskonda, kui:

 

– oled vähemalt 16 aastane
– oled veendunud, et enne „mina“ ja „minu“ käib „meie“
– pead elementaarseks, et kokkulepetest hoitakse kinni ja antud lubadused täidetakse
– oled valmis jagama meiega oma vastupidavust, kannatlikku meelt ja täpsust
– oled valmis jagama oma sõbralikku meelt ja nakatavalt head tuju nii meie kui kõigi teiste
koolitantsijatega üle Eesti
– oled valmis mitmed jaanuari, veebruari, märtsi ja aprilli nädalavahetused Koolitantsuga
veetma

 

Arutled, kas tulla või mitte? Tule kahtlemata, sest Koolitantsul saad sa

 

– olla ühe suurima festivali korralduse juures
– näha erinevaid teatrimaju ja kultuurikeskusi üle Eesti nii lavalt kui lava tagant
– kohtuda Eesti parimate tantsijate ja juhendajatega
– näha tantsu selle kõikvõimalikes vormides ning sellele kaasa elada
– vahvad uued sõbrad
– kordumatud elamused ja unustamatud kogemused

 

Selleks, et me teada saaksime kui väga-väga-väga sa tahad Koolitantsu meeskonda kuuluda, kirjuta meile hiljemalt 25.novembril e-kiri pealkirjaga „Vabatahtlik“ aadressil raido@tantsuagentuur.ee. Mida kirjutada? Kes sa oled, kust sa tuled, miks sa Koolitantsu meeskonnaga liituda soovid, kas ja kus ja kellena oled varasemalt vabatahtlikuna toimetanud?

 

Koolitantsu meeskonna koolitused toimuvad Tallinnas 5. ja 6.jaanuaril 2019.

 

Koolitantsu vabatahtlike meeskonna kaasamine ja koolitamine toimub koostöös Eesti Noorte Tantsu Ühinguga.

 

Oktoobri lõpus tantsivad pea viiskümmend noort tantsijat taaskord oma Eestist. Nad on higised, emotsionaalsed, naljakad ja teistsugused. Nad on läbi käinud huvitava ja äreva teekonna kevadel toimunud konkurssidest ja suvisest prooviperioodist otse sügisestesse etendustesse. Nad on kõvasti pingutanud ja nendega on oma armastust ja energiat jaganud neli koreograafi. On olnud hetki, kus senised oskused on tulnud kõrvale jätta ning vaid loetud päevadega omandada uued. Kuid kokkuvõttes pole ükski lihasvalu oluline. Oluline on, et Eesti on täpselt sama hoitud, kui ägedad on meie noored. Ja Eesti rokib 100ga.

 

Koolitantsu Kompanii on üle-eestiline noorte tantsukompanii. Kompanii eesmärgiks on kokku tuua erinevates tantsukoolides õppivad andekad tantsijad, pakkuda neile võimalust tutvuda tantsukunstniku elukutsega ning luua koostöös tunnustatud koreograafidega publikut puudutavaid tantsulavastusi. Koolitantsule iseloomulikult on Koolitantsu Kompanii tantsulavastused erinevates tantsužanrites.

 

Koolitantsu Kompanii üheksanda ja kümnenda lennu lavastused etenduvad:

 

30. oktoobril kell 19:00  TÜ Viljandi Kultuuriakadeemias

ETENDUSÕHTU ON TASUTA!

 

„Ma pole idioot“. Koolitantsu Kompanii üheksanda lennu lavastus kaasaegse tantsu žanris.

Koreograafid: Ruslan Stepanov, Karoline Suhhov

Helikujundaja: Artyom Astrov

Valguskujundaja: Priidu Adlas

 

Tantsivad: Anna Deil (ETA Tantsukool), Jane Pärn (Rapla Tantsustuudio), Arabella Kruuse (Tantsuklubi HOP), Katriina Emilia Forssten (ETA Tantsukool), Pauline Ööpik (Shaté Tantsukool), Katharine Anite Pällo (ETA Tantsukool), Trino Arras (ETA Tantsukool), Maria Schotter (Carolina tantsustuudio), Michelle Lukken (Error Tantsukool), Liisa Maria Tischler (ETA Tantsukool), Anni Olm (ETA Tantsukool), Merit Mäekalle (Tantsuklubi HOP), Lilian Mõttus (MEIE STUUDIO), Romi Leen Niimann (ETA Tantsukool), Helena Tammsaar (ETA Tantsukool), Karmen Zeiger (MEIE STUUDIO), Anette Vijar (MEIE STUUDIO), Emma Lumi (Rapla Tantsustuudio), Carolyn Vool (ETA Tantsukool), Lisbet Neering (Viljandi Jakobsoni Kooli balletistuudio), Kai-Riin Tomera, Mona Lene Maanurm (ETA Tantsukool).

 

Koreograaf Ruslan Stepanov (kaas)loob Koolitantsu Kompaniile juba neljandat lavastust. Kui ta Koolitantsul ei ole, on Ruslan vabakutseline tantsukunstnik, kes on töötanud erinevates tantsužanrites kaasaegsest tantsust balletini nii Eestis, Saksamaal kui ka mujal. Õpetamas saab teda peamiselt näha TÜ Viljandi Kultuuriakadeemias. Koreograaf Karoline Suhhov paneb lapsi ja noori tantsima Tallinnast Pärnuni ja Haapsalust Viljandini, töötades nii T-stuudios, ETA Tantsukoolis kui ka mujal. Kui ta parasjagu ei õpeta, siis loob vabakutselise tantsukunstnikuna tantsulavastusi.

 

Vaata ka videot SIIT!

 

 

„Ärka üles“. Koolitantsu Kompanii kümnenda lennu lavastus tänava- ja showtantsu žanrites.

Koreograafid: Maarja Pruuli, Kadi Aare

Helikujundaja: Kadi Aare

Valguskujundaja: Priidu Adlas

 

Tantsivad: Madli Utt (Tähtvere Tantsukeskus), Marilin Pajumägi (Minu Tantsukool), Kerli Ilves (Tähtvere Tantsukeskus), Kristiina Tideman (Tähtvere Tantsukeskus), Fiona Kaldmaa (JJ-Street Tantsukool), Mirlen Liiv (Error Tantsukool), Eike Engelbrecht (Tantsuklubi HOP), Mirjam Kivimäe (MEIE STUUDIO), Ranno Kähr (RN Stuudio), Evelyn Unt (KT Stuudio), Aade-Maria Kalson (Tähtvere Tantsukeskus), Elina Tall (Tähtvere Tantsukeskus), Helene Mander (TantsuGeen), Darja Raud (Error Tantsukool), Triin Joon (Carolina Tantsustuudio), Kadri Liis Laas (Tähtvere Tantsukeskus), Diana -Marlen Rüütelmaa (Carolina Tantsustuudio), Miriam Plaamus (KT Stuudio), Selinda Särev (Tähtvere Tantsukeskus), Klarita-Carmen Prokopjeva (Rapla Tantsustuudio), Elisabeth Keizars (ETA Tantsukool), Getter Miida Kask (MEIE STUUDIO), Meribel Aruväli (Tähtvere Tantsukeskus), Kevin Loorits (MEIE STUUDIO), Mihkel Karus (Error Tantsukool).

 

Koreograaf Maarja Pruuli tantsitab noori oma kodulinnas Tartus, Tähtvere Tantsukeskuses. Ja nende Tartu noortega on ta juba palju suuri tegusid korda saatnud nii Koolitantsul kui ka paljudel teistel festivalidel. Koreograaf Kadi Aare on töeline tänavatantsu-äss. Oma tantsuteed alustas ta rahvatantsu juurest. Täna aga õpetab peamiselt house-tantsu DanceActis.

 

Vaata ka videot SIIT!

Koolitantsu korraldab Eesti Tantsuagentuur.

www.koolitants.ee

 

T ö ö t u b a

 

Mårten Spångberg
“Looda parimat, valmistu halvimaks, saada kuradile see jama!”
29.-31. oktoober 2018 kell 10-16

 

Kunst ja kultuur on omavahel tihedalt seotud, aga kas nad on sünonüümid? Kunst ja kunstnik on omavahel tihedalt seotud, aga kas nad tähendavad üht ja sama? Tants on tihedalt seotud sotsiaalsusega, aga kas tants on sotsiaalne? Tantsijal on alati oma identiteet, aga kas oma identiteedi etendamine ning tantsimine on sünonüümsed? See on töötuba, kus kasutatakse tantsu, et analüüsida avatud lõpuga küsimusi, mille keskmes tants ja kunst tänapäeval asetsevad. See on ekskursioon seoslikesse suhetesse koreograafia ja tantsu vahel, tantsu ja etendamise vahel, struktuuri ja strateegia vahel, leviku ja vastutuse vahel, vastutuse ja avaliku ruumi vahel ning avaliku ruumi ja tegevuse vahel. See on ühtlasi teekond läbi improviseeritud esteetika ja tantsu ajaloo, alates Kantist kuni kontseptuaalse koreograafiani, modernismist aktivismini, mõtlusest tegevuseni, poliitikast esteetilise kogmuseni, performatiivsusest teoretiseerimiseni, tarbekusest tarbetuseni. Ja siis me tantsime, kolm päeva ja palju.

 

Mårten Spångberg (1968) on Berliinis elav ning töötav koreograaf. Oma töös keskendub Spångberg koreograafia laiendatud mõistele kui ka suuremõõtmelistele tantsulavastustele nagu “La Substance, “but in English”, “The Internet” ja “Natten”. Tema töid on näidatud üle kogu maailma. Spångbergil on rikkalik kogemustepagas õpetamise vallas – nii teooria kui praktika ning teda on laialdaselt kirjastatud.
Alates 2003 on ta korduvalt oma etendustega Tallinnas esinenud. Viimati 2017 etendusega “Natten” Saal Biennaalil ning ta on sellel sügisel toimuva NU Performance Festivali üks osalevatest kunstnikest.
http://martenspangberg.se/

 

T ö ö t o a h i n d :
70 eur – soodushind (õpilased, tudengid, ETTLi liikmed), eelregistreerimine kuni kuni 22. oktoober
90 eur – täishind, eelregistreerimine kuni 22. oktoober
30 eur – päeva hind

 

A s u k o h t : Eesti Tantsuagentuur, Hobujaama 12 II korrus
K ü s i m u s e d : tantsuruum@tantsuagentuur.ee

 

Oled oodatud!

 

l i i k u j a l t > l i i k u j a l e

 

Üritus toimub tänu Eesti Kultuurkapitali toetusele!

 

 

ENG
___________________________________________________________________

 

W o r k s h o p

 

Mårten Spångberg
“Hope for the best prepare for the worst, fuck that shit!”
29th-31st October 2018 at 10am-4pm

 

Art and culture are closely connected but are they synonymous? Art and the artist are closely connected but are they the same? Dance is closely connected to the social but is dance social? A dancer always has identity but is dancing synonymous to performing ones identity? This is a workshop that uses dance to dissect some and more open-ended questions in which dance and art today are embedded. It’s an excursion into choreography’s relation to dance, dance relation to performance, structure’s relation to strategy, distribution’s relations to accountability, accountability’s relation to public space and public space relation to agency. It’s also a journey through an improvised history of aesthetics and dance, from Kant to conceptual choreography, from modernism to activism, from contemplation to engagement, from politics to aesthetic experience, from performativity to speculation, from instrumentalization to uselessness. And then we dance, for three days a lot.

 

Mårten Spångberg (1968) is a choreographer living and working in Berlin. His works focus on choreography as expanded practice as well as large scale dance pieces such as La Substance, but in English, The Internet and Natten. His work has toured world wide. He has been active as a teacher both theory and practice and has been published extensively.
His work has regularly been presented in Estonia since 2003. In 2017 Natten part of Saal Biennaal and he is one of the artists of NU Performance Festival in October 2018.
http://martenspangberg.se/

 

P r i c e :
70 eur – discounted price for students and members of the Estonian Dance Art and Dance Education Union (ETTL), registration until 22nd October
90 eur – full price, registration until 22nd October
30 eur – per day

 

L o c a t i o n : Eesti Tantsuagentuur, Hobujaama 12 II floor
Q u e s t i o n s : tantsuruum@tantsuagentuur.ee

 

You are welcome!

 

from
m o v e r > m o v e r

 

This event can take place thanks to the support from Cultural Endowment of Estonia!

 

 

 

Kontaktjämm: Avame hooaja!
14. oktoober 2018
P kell 15-18

 

14. oktoobril kontakimprovisatsiooni jämm TantsuRUUMis! Oodatud on nii uued, kui ka vanad osalejad, kes soovivad üheskoos improviseerides sügise värviküllusesse viskuda. Muusikalise kujunduse eest vastutab Hello Killu https://hellokillu.bandcamp.com/

 

——
Hind: oodatud on rahaline panus 5-10€
Kontaktjämmi/ Sessionsi lisainfo: Mari-Liis Eskusson tel. +372 5343 0027, meskusson@gmail.com

 

TantsuRUUMi üldkontakt: Jane Miller-Pärnamägi / jane@tantsuagentuur.ee

 

——-

Sessions on kontaktimprovisatsiooni jämmide sari aastast 2014, mis toob kokku erineva tasemega kontaktimpro fännid üle Eesti, samuti professionaale piiri tagant. Alati on teretulnud ka algajad tantsijad, kellele kontaktimprovisatsioon pakub hea võimaluse teha tutvust vaba liikumise maailmaga.
Kord kuus toimuvatel jämmidel on erinevad juhendajad: Mari-Liis Eskusson, Jaan Ulst, Raho Aadla ja Joonas Tagel.

 

2018-2019 hooajal toimuvad Sessionsi jämmid TantsuRUUMis ja jätkuvad samas formaadis: osaliselt juhendatult ning olenevalt juhendajast ka temaatiliselt kujundatult, pakkudes sealjuures vaba ruumi, milles iseseisvalt liikuda.
Igal üritusel on kaasatud live muusika.

 

Toetajad: Eesti Kultuurkapital ja Eesti Kultuuriministeerium

 

ENG

 

Contactimprovisation jam ins TantsuRUUM!

14th October 2018 at 3pm-6pm

 

There will be live music by Hello Killu https://hellokillu.bandcamp.com/

Let’s create a magical space through dance and music!

——–
Price: donation between 5-10€.
More info Mari-Liis Eskusson tel. +372 5343 0027 meskusson@gmail.com

Info over TantsuRUUM contact Jane Miller-Pärnamägi: jane@tantsuagentuur.ee

——–

Sessions is a series of contact improvisations jams, which brings together contact impro fans allover Estonia. The jams are organised since 2014. Event is suitable for dancers with different backgrounds. Welcome are professionals with an interest to go deeper in their body work, and also dancers looking for to make their first steps in free movement world.

 

In 2018-2019 we will continue with TantsuRUUM, which is a space in the heart of Tallinn accommodating many different dance workshops. Jams will take place once a month under the guidance of Mari-Liis Eskusson, Jaan Ulst, Raho Aadla and Joonas Tagel.

 

In TantsuRuum we continue with the traditional format: partially guided lesson, by one of the teachers, followed by open space with free improvisation. Every event includes live music.

Meeting place: Eesti Tantsuagentuur, TantsuRUUM, Hobujaama 12 Tallinn, Second Floor

 

Event is supported by The Cultural Endowment of Estonia and Estonian Culture Ministry.

 

 

“AINUKORDUSE” lisaetendused!

 

24. ja 25. oktoober kell 19:00 – Eesti Tantsuagentuuri teatrisaal, Tallinn
26. oktoober kell 19:00 – Eesti Rahva Muuseum, Tartu
28. oktoober kell 17:00 – Teater Ugala väike saal, Viljandi

 

“Ainukordus” on liikumispõhine tantsulavastus viiele tantsijale, mis keskendub kordusele kui kõikjaleulatuvale nähtusele. Oma olemuselt on kordus ennekõike toiming, mis ilma selle kordajata kaotab tähenduse.

 

Kordus võib aheldada, aga ta võib ka vabastada. Kuigi korduse käes kannatatakse, on kordus ometi ka see, mis toetab ja päästab, eeskätt just teisest kordusest. Korduses peitub jätkusuutlikkus, elu alustoimimine. Võib-olla ei pea kõik olema kogu aeg uus ja eristuv; võib-olla ei pea kogu aeg otsima ainult enneolematut?

 

Mida siis inimene ikkagi vajab, et end korduse ja kordamise sees vabana tunda?
Küsimus on hoiakus.

 

Esietendus 5. mail 2018 Eesti Tantsuagentuuri teatrisaalis

 

Idee ja koreograafia: Maria Uppin, Marie Pullerits
Tantsijad: Häldi Kasak, Kadri Sirel, Valeria Januškevitš, Maria Uppin, Marie Pullerits
Muusika: Sander Saarmets
Valguskujundus: Ants Kurist
Kunstnik: Kaia Tungal
Repetiitor: Elo Unt
Produktsioon: Eesti Tantsuagentuur
Toetajad: Eesti Kultuurkapital, Kultuuriministeerium, Trükikoda JOON

 

Lavastus on valminud Eesti Tantsuagentuuri TantsuRUUMi ateljeeprogrammi raames, mida toetab Kultuuriministeerium.

 

Piletid eelmüügis Piletilevis ning kohtade olemasolul tund enne algust kohapeal.

 

Kontakt:
Kristjan Kurm
+3725134787 / kristjan@tantsuagentuur.ee
Eesti Tantsuagentuur / www.tantsuagentuur.ee/tantsulavastused

 

 

“Ainukordus” focuses on repetition as a phenomenon extending everywhere. In its essence repetition is first and foremost a procedure that loses its meaning without an agent.

 

Repetition may chain, but it may also liberate. Although repetition may bring about suffering, it is also what supports and rescues. Repetition comprises sustainability, the basic functioning of life. Perhaps not everything has to be always new and different; perhaps one must not always seek the unseen?

 

What does one need in order to feel freedom within repetition and repeating?
It is a matter of attitude.

 

Idea and choreography: Maria Uppin, Marie Pullerits
Dancers: Häldi Kasak, Kadri Sirel, Valeria Januškevitš, Maria Uppin, Marie Pullerits
Music: Sander Saarmets
Light design: Ants Kurist
Costume designer: Kaia Tungal
Repetitor: Elo Unt
Production: Estonian Dance Agency
Supporters: Cultural Endowment of Estonia, Ministry of Culture, Print house JOON

 

Premiere on May 5th, next performances:

 

October 24th and 25th at 19:00 – Estonian Dance Agency theatre hall, Tallinn
October 26th at 19:00 – Estonian National Museum, Tartu
October 28th at 17:00 – Theatre Ugala, Viljandi

 

Tickets available for pre-sale at Piletilevi and 1 hour before the performance in case of spare seats.

 

Contact:
Kristjan Kurm
+3725134787 / kristjan@tantsuagentuur.ee
Estonian Dance Agency / www.tantsuagentuur.ee

 

 

 

Oktoobriga algas Eesti Tantsuagentuuri tantsulavastuste hooaeg.

 

21. oktoobril kell 17.00 ja 22. oktoobril kell 19.00 toome Eesti Tantsuagentuuri teatrisaalis publikuni taas Julia Koneva tantsulavastuse “MAHLAD VÄLJA”!

 

MAHLAD VÄLJA

 

Veel, veel, veel!
Näita, näita, näita!
WOW!
JUICY!
FRESH!

 

“Tsukuru Tazaki had four best friends at school. By chance all of their names contained a color. Two boys were called Akamatsu, meaning “red pine”, and Oumi “blue sea”, while the girls’ names were Shirane, “white root”, and Kurono, “black field”. Tazaki was the only last name with no color in it.” Haruki Murakami

 

Kas Tsukuru oli pigem tavaline või ebatavaline, eriline või mitte eriti?

Milline oled sina? Tavaline või ebatavaline, eriline või mitte eriti?

Kas sa oled tark? Popp? Ilus? Hinnatud? Suurepärane?

Kas sa oled nähtav? Märgatud?

Kas sa oled värske? Vaba? Uus? Julge?

Kas sa oled “special snowflake”?

Aga mis on ilus? Ja mis on kole? Ja kes selle määrab?

Julgen olla!

 

Koreograaf-lavastaja ja muusikaline kujundus: Julia Koneva

Tantsijad: Maryn-Liis Rüütelmaa, Janette Norkko, Eliisabel Jõela, Aune Tenslind, Birgita Siim, Marko Reitalu, Mia Valtenberg, Johanna Maasik, Karmen Teesi Pregel

Kostüümikunstnik: Kätlin Kikkas

Valguskunstnik: Priidu Adlas

Kujundus: Tundra Digital

Korraldab: Eesti Tantsuagentuur

Toetajad: Eesti Kultuurkapital, Trükikoda Joon

 

Esietendus 13. jaanuaril 2018 Eesti Tantsuagentuuri teatrisaalis.

 

Piletid on müügil TicketBest`i internetikeskkonnas (www.ticketbest.ee) hinnaga 7 eurot sooduspilet (õpilased, üliõpilased, õpetajad ja pensionärid) ja 10 eurot täispilet.

 

 

Julia Koneva on vabakutseline koreograaf, tantsija ning tantsuõpetaja, kes on oma kogemusi jaganud ETA Tantsukooli tantsijakoolituse ja tantsu põhiõppe õpilastele aastast 2011. Julia on lõpetanud Tallinna Ülikooli koreograafia osakonna magistriõppe. Samuti on ta ennast täiendanud Nice Sophia Antipolise Ülikoolis Prantsusmaal ning osalenud mitmetes töötubades nii Eestis kui ka näiteks Rootsis (Göteborg), Poolas (Krakow), Soomes (Kuopio) jne.
Eesti Tantsuagentuuris on Julia olnud koreograafiks, lavastajaks, tantsijaks mitmetes lavastusprojektides: Tantsutuuri „You Must Love Onions“, Koolitantsu Kompanii „Esimene Lend“, noorte tantsulavastus „Hõbevooder“, muusika- ja tantsulavastus „Eesti pildid“ jpm. Julia Koneva on tantsijana osalenud mitmete koreograafide/lavastajate lavastustes ja projektides, näiteks Elo Unt, Rauno Zubko, Cid Pearlman, Kenneth Flak. Samuti on ta Hiiumaa Tantsu Festivali ja noortele koreograafidele suunatud Platvormi üks korraldajatest. Julia Koneva on tihedalt seotud tantsu õpetamisega, seepärast on tema kui lavastaja fookus hetkel noortele ja lastele suunatud tantsulavastustel.

 

Tantsulavastus on loodud 10 noore ETA Tantsukooli tantsijakoolituse lõpetanud tantsijaga. ETA tantsijakoolitus pakub 14-19 aastastele noortele võimalusi süvendatud tantsuõppeks, andes ettevalmistuse tantsuõpingute jätkamisega kõrghariduse tasandil nii Eestis kui ka välismaal. Koolitus sisaldab erinevaid tantsutehnikaid, tantsuanalüüsi ning loomeprojekte, mis loovad süsteemse õppe jätkamaks erinevates kaasaegse tantsu projektides tantsijatena. 2016. aasta kevadel ETA tantsukooli lõpetanud X lend käib regulaarselt Julia juhendamisel proovisaalis koos tänaseni ja „Mahlad välja“ on trupi kolmas tantsulavastus. Eelnevad tantsulavastused on olnud “Kuum produkt” ja “Võime vulin”.

 

Etendused toimuvad Eesti Tantsuagentuuri teatrisaalis (Hobujaama 12).

Eesti Tantsuagentuuril valmis Tallinnas Hobujaama 12 asuvas tantsukeskuses käesoleva aasta sügisel uus suur 250 m2 tantsusaal, mida on võimalik kasutada ka etenduspaigana. Teatrisaal on saanud juba ka oma esimese tuleproovi, sest 4. novembril 2018 toimus selles saalis esimene teatrietendus, milleks oli Vaba Lava kuraatorprogrammi raames etendunud Andri Luubi “Teisitimõtleja”. Julia Koneva ,,Mahlad välja“ on esimene tantsulavastus, mis selles teatrisaalis lavastub. Selle lavastuse tarvis on saalis neljarealine 25 cm tõususammuga tribüün publikule, mis mahutab maksimaalselt 70 istekohta.

 

Sihtasutus Eesti Tantsuagentuur (ETA) on tantsukeskus, mille eesmärgiks on tantsukunsti jätkusuutlikkuse ja kvaliteedi tagamine Eestis, pakkudes kaasaegset ja professionaalset tantsuõpet, loome- ja esinemisvõimalusi tantsukunstnikele, tantsuõpetajatele ning tantsuga tegelevatele lastele ja noortele. ETA tegevused hõlmavad kõiki tantsukunstiga seotud tegevusi: loometegevust, etendustegevust, huviharidust ja tantsijate koolitust, üle-Eestilist valdkonna infovahetust ja koostööd ning tantsukunsti jätkusuutlikkuse tõstmist regionaalselt läbi Koolitantsu ja Tantsutuuri tegevuste. ETA teeb aktiivset koostööd teiste erialaliitude ja sarnaste eesmärkidega (tantsu)organisatsioonidega nii Eestis kui ka välismaal.

 

Rõõmsa kohtumiseni!

 

Tants liigutab!